Rekrytointiprosessi on yrityksen tärkeimpiä toimintoja

Rekrytoinnilla on erittäin suuri merkitys yrityksen menestymisessä alalla kuin alalla. Osaava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja menestystekijä, joten onnistuneesti läpi viety rekrytointiprosessi maksaa itsensä nopeasti takaisin kasvavana tuottavuutena ja tehokkuutena. Virheellinen rekrytointipäätös voi puolestaan käydä kalliiksi ja rampauttaa yrityksen toimintaa pitkäksikin aikaa positiosta riippuen.

Onnistunut rekrytointiprosessi lähtee hyvästä suunnittelusta

Sujuva rekrytointiprosessi vaatii osaamista ja suunnittelua. Pitkäjänteinen resursointi ja huolellinen ennakointi tuottaa parasta tulossa, ja siten vältetään yllättävissä kiiretilanteissa tapahtuvat virhearvioinnit ja harkitsemattomat päätökset.

Yrityksen koosta riippuen rekrytointi tapahtuu yhteistyössä esimiehen ja henkilöstöhallinnon kanssa sekä mahdollisesti myös kyseisen tiimin kanssa. Uutta resurssia tarvitseva esimies käy HR:n kanssa läpi tarpeet ja aikataulun, jotta voidaan määritellä rekrytointiprofiili. Huolellinen kartoitus ja hakukriteerien määrittäminen on tärkeää, jotta saadaan oikeanlaisia hakijoita.

Kriteerien määrittelyssä tulee ottaa huomioon sekä osaamiseen että persoonaan liittyvät vaatimukset. Työkokemus ja koulutuksen ohella on tärkeää, että uusi henkilö sopii yrityksen kulttuuriin ja persoonallisuus sopii työnkuvaan.

Rekrytointiprosessiin kuuluu monta vaihetta

Rekrytointiprosessi jakautuu selkeästi eri vaiheisiin, jotka on hyvä tiedostaa ja aikatauluttaa yrityksen tilanteen mukaan. Prosessin jouheva läpivienti edellyttää suunnitelmallisuutta ja aikatauluissa pysymistä. Se on sekä työnantajan että hakijoiden etu.

Prosessi voidaan jakaa kahdeksaan eri vaiheeseen:

Jo ennen työhaastatteluun asti pääsemistä tehdään paljon töitä rekrytoinnin onnistumisen mahdollistamiseksi.
  1. Tarveanalyysi ja aikataulu
  2. Työpaikkailmoituksen julkaisu ja jakelu
  3. Hakemusten läpikäynti
  4. Haastattelut
  5. Suosittelijoiden tarkistus
  6. Mahdolliset testit ja työnäytteet
  7. Päätös ja sopimuksen tekeminen
  8. Töiden aloitus ja perehdytys

Prosessin edetessä on tärkeää informoida eri sidosryhmiä, missä vaiheessa ollaan kulloinkin menossa ja tarvitaanko mahdollisesti uusia toimenpiteitä esimerkiksi olosuhteiden muuttuessa.

Rekrytointiviestintä on markkinointia

Olennaista rekrytoinnin onnistumisen kannalta on asianmukainen rekrytointiviestintä. Osuva viestintä tukee rekrytointiprosessia ja samalla markkinoi yritystä.

Ilmoituksessa on kerrottava selkeästi mitä haetaan ja mitä tarjotaan. Faktojen on oltava oikein, jotta hakija saa todellisen kuvan avoimesta tehtävästä, vastuista ja velvollisuuksista.

Jos viestintä ei ole sisällöltään ja jakelultaan kohdallaan, ei välttämättä tavoiteta tehtävään parhaiten sopivia potentiaalisia hakijoita. Samoin virheellinen viestintä voi johtaa myös vääränlaisten hakijoiden tulvaan, mikä hidastaa hakemusten läpikäymistä ja rekrytointiprosessia.

Yrityksen työpaikkailmoitukset eri kanavissa tuovat laajaa näkyvyyttä, joten rekrytointiviestinnän merkitystä markkinoinnin näkökulmasta ei kannata aliarvioida.

Hakijakokemuksen merkitys kasvaa rekrytointiprosessissa

Viime vuosina rekrytoinnissa on alettu kiinnittämän huomiota myös hakijoiden odotuksiin ja kokemuksiin. Rekrytointia ei siis tarkastella enää pelkästään työnantajalähtöisesti vaan huomioidaan myös hakijoiden tarpeet. Asiantuntija-aloilla tähän on konkreettinen syy, koska esimerkiksi IT-osaajista on edelleen pulaa. Sujuvalla hakijakokemuksella rakennetaan hyvää työnantajaimagoa, joka edesauttaa henkilöstön saatavuutta jatkossa.

Hakijakokemukseen vaikuttavat monet seikat rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Kaiken A ja O on kuitenkin hyvä viestintä prosessin eri vaiheissa. Hakija arvioi yritystä sen mukaan, millaisen kuvan työpaikkailmoitus antaa yrityksestä, mihin sävyyn tarkentaviin kysymyksiin vastataan ja miten ehdokkaat pidetään ajan tasalla prosessin edetessä.

Digitaaliset työkalut tehostavat rekrytointia

Digitalisaatio on helpottanut rekrytointiprosessia merkittävästi, sillä perinteisten kanavien ja printtimedioiden rinnalle on tullut teknologiaa ja tekoälyä hyödyntäviä palveluita.

Rekrytoinnin siirryttyä verkkoon työnantajilla on lukuisia mahdollisuuksia tavoittaa potentiaalisia työntekijöitä eri digitaalisten kanavien kautta kuten sosiaalisen median ja työnhakusivustojen avulla. Sosiaalinen media on erityisen tärkeä rekrytoinnissa vuorovaikutteisuuden ja sosiaalisuuden takia.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *